ipng.hr - stranica u izradi

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje

 

UPRAVA

DIREKTOR

Ivana Vončina Toplek, mag.ing., univ.spec.oec.

E-mail: ivana.voncina.toplek@ipng.hr

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910

Mob.: +385 (0) 91 335 9910, 092 17 00003

 

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Mirta Anjoš, mag.oec.

E-mail: mirta.anjos@ipng.hr

Sandra Petrović, mag.oec.

E-mail: sandra.petrovic@ipng.hr

Maja Savi, mag.oec.

E-mail: maja.savi@ipng.hr

Larisa Vukušić, mag.oec.

E-mail: larisa.vukusic@ipng.hr

Tel./Fax: + 385 (0) 35 332 000

 

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

TEHNIČKI DIREKTOR

Krunoslav Glavač, dipl.ing.stroj.

E-mail: krunoslav.glavac@ipng.hr

Mob: +385 (0) 98 256 000